Usui Reiki uyumlaması nasıl yapılır?

Usui Reiki uyumlaması yapmak için önce öğrenci rahat bir sandalyeye oturur. Ayakları düz, terlik olmadan yere basar. Elleri yukarıya bakacak şekilde açık, dizleri üzerinde, bel, omuz ve boynu dik bir şekilde durur (enerjinin doğru akması amacıyla önemlidir). Öğrenci önce adını, soyadını, doğum tarihini söyler ve sonra inisiye yapacak hocasının adını da söyleyerek, onun kendisini Usui Reiki bir/iki/3 a/ya da 3 b’ye uyumlamasına izin verdiğini belirtir (bunu üç defa tekrarlar). Bu sırada öğretmen, öğrencinin iki metre gerisinde ellerini yukarı kaldırıp, öğretmenlik enerjisini ister. Öğretmenlik enerjisi bütün vücudu kaplar. O bütün vücudu kaplayan enerjiyi öğretmen göbek altı çakrasına toplar ve sol elini göbek altı çakrasına koyar. Sağ eli havadayken lüzumlu sembolü çizer ve öğrencisini içine alacak şekilde bir çember çizerek (sembol el ile çiziliyor, çember imgeleyerek yapılıyor) içeriyi beyaz ve mavi nur ile doldurur. Bu işlem, öğrenci ve öğretmenin inisiye esnasında huzur bulması yönünden önemlidir.

Daha sonra öğretmen, öğrencisine yaklaşarak, onun adını ifade ederek “Ben geliyorum” der (içinden söyler, sesli değil). Arkasından, başının önüne, soluna ve sağına lüzumlu sembolü çizer. Arkasından yalnızca üç kere mantrayı söyler ve tepe çakrasından üfler. Bu sırada öğretmenin sol eli hala göbek altı çakrasında durur. Öğrencinin sağ yönüne geçer, boşta olan sağ eli ile lüzumlu sembolü çizer ve üç kere mantrasını söyleyerek sağ elini öğrencinin tepe çakrasına, sol elini ise öğrencinin başının arka kısmına koyar. Bu andan itibaren öğrencinin aura kanalı temizliğine başlanır. Eller bu pozisyonda (imgeleyerek) lüzumlu sembol çizilir ve üç kere mantrası söylenir. Arkasından gene lüzumlu sembol çizilir ve üç kere mantrası söylenir. Daha sonra dört nefes prosedürü başlar (Nefes burundan alınır ve ağızdan dışarıya üflenir). Birinci nefes normal, ikinci nefes normalden biraz daha güçlü, üçüncü nefes ise öğrencinin aura kanallarına girilir. Dördüncü nefeste tazyikle enerji, tepe çakradan göbek altı çakraya gönderilir. Bu işlem, aşağı yukarıya, aşağı yukarıya iki ya da üç kere tekrarlanır (imgeleyerek). Bu bembeyaz nurdur. Bu nur ile öğrencinin aura kanalları temizlenir. Tepe (TAÇ) çakradan omuzlara, ellere, avuç içi ve parmak ucu çakralara, buralardan gene tepe çakraya, tepe çakradan da göbek altı çakraya indirilir ve bu bembeyaz nur ile öğrencinin aura kanalları temizlenmiş olur. (Eğer öğrencinin aura kanallarında herhangi bir yerinde bir tıkanıklık varsa, öğretmen sezgisel olarak anlar. Gerekirse defalarca öğretmen bu tıkanıklığı açmak amacıyla uğraşmalıdır. Ta ki sezgisel olarak açıldığını anlasın, bilsin.)

Daha sonra öğretmen, öğrenciden ilişkiyi kesmeden, sol eli ile öğrencinin sol el parmak uçlarıyla öğrencinin sağ omzundan başlayarak öğrencinin ayağına kadar sürükleyerek aşağıya iner. Ve öğrencinin sağ ve sol ayaklarının bileklerinden elleri ile tutar. Ellerini ayaklarının üstüne koyar. Burada da aynı işlem devam etmektedir. Önce lüzumlu sembolü çizer (imgeleyerek) üç defa mantrasını söyler, sonra gene lüzumlu sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve daha sonra dört nefes prosedürü gene başlar. Bu işlem de aşağı yukarıya, aşağı yukarıya iki ya da üç kere tekrarlanır (imgeleyerek). Sonra öğrenciden ilişki kesilmeden ayağa kalkılır (ayağa kalkarken, sağ elinin parmak uçları ile öğrencinin ayaklarından dizlerinden itibaren dokunularak). Eğer öğrenci Reiki bir’e inisiye oluyorsa, elleri birleştirilir. Eğer Reiki iki, 3a, 3b uyumlaması ise, öğrencinin sağ elini öğretmenin sol avucunun içerisine alır. O adıma ait semboller çizilir, üç defa da mantralarını söyleyerek, öğrencinin avucunun içerisine tıklar ve bütün vücuduna yollar. Daha sonra eller birleştirilir, lüzumlu sembol çizilir ve parmak uçlarına üflenir; bu sembol öğrencinin bütün bedenini kaplar. Sonra öğrencinin bir araya getiren iki başparmağını öğretmenin sol avucunun içerisine alır (öğretmenin başparmağına öğrencinin başparmak uçları ilişki eder şekilde alır). Öğretmen, sağ eline de, öğrencinin birleşmiş olan sağ dört parmağını alır. Daha sonra gene önce gereken sembolü çizer (imgeleyerek) üç mantrasını söyler, sonra gene gereken sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve gene dört nefes prosedürü başlar. 4. Nefeste tazyikle imgeleyerek öğrencinin bedeninin sağ kısmına üflenerek yollanır. Öğretmen sağ elini üstten kıvırarak (bu sırada öğretmenin sol eli hala öğrencinin başparmaklarını tutmaktadır). Öğrencinin sol dört parmağını avucunun içerisine alır. Ve gene aynı işlem tekrarlanır. Böylece inisiyede fiziksel, duygusal ve ruhsal denge sağlanmış olur.

Daha sonra öğretmen öğrenciden ilişkiyi kesmeden, sol eli ile öğrencinin sol el parmak uçlarıyla öğrencinin sağ omzundan başlayarak öğrencinin ayağına kadar sürükleyerek aşağıya iner. Ve öğrencinin sağ ve sol ayaklarının bileklerinden elleri ile tutar. Ellerini ayaklarının üstüne koyar. Burada da aynı işlem devam etmektedir. Önce lüzumlu sembolü çizer (imgeleyerek) üç defa mantrasını söyler, sonra gene lüzumlu sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve daha sonra dört nefes prosedürü gene başlar. Bu işlem de aşağı yukarıya, aşağı yukarıya iki ya da üç kere tekrarlanır (imgeleyerek). Sonra öğrenciden ilişki kesilmeden ayağa kalkılır (ayağa kalkarken, sağ elinin parmak uçları ile öğrencinin ayaklarından dizlerinden itibaren dokunularak). Eğer öğrenci Reiki bir’e inisiye oluyorsa, elleri birleştirilir. Eğer Reiki iki, 3a, 3b uyumlaması ise, öğrencinin sağ elini öğretmenin sol avucunun içerisine alır. O adıma ait semboller çizilir, üç defa da mantralarını söyleyerek, öğrencinin avucunun içerisine tıklar ve bütün vücuduna yollar. Daha sonra eller birleştirilir, lüzumlu sembol çizilir ve parmak uçlarına üflenir; bu sembol öğrencinin bütün bedenini kaplar. Sonra öğrencinin bir araya getiren iki başparmağını öğretmenin sol avucunun içerisine alır (öğretmenin başparmağına öğrencinin başparmak uçları ilişki eder şekilde alır). Öğretmen, sağ eline de, öğrencinin birleşmiş olan sağ dört parmağını alır. Daha sonra gene önce gereken sembolü çizer (imgeleyerek) üç mantrasını söyler, sonra gene gereken sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve gene dört nefes prosedürü başlar. 4. Nefeste tazyikle imgeleyerek öğrencinin bedeninin sağ kısmına üflenerek yollanır. Öğretmen sağ elini üstten kıvırarak (bu sırada öğretmenin sol eli hala öğrencinin başparmaklarını tutmaktadır). Öğrencinin sol dört parmağını avucunun içerisine alır. Ve gene aynı işlem tekrarlanır. Böylece inisiyede fiziksel, duygusal ve ruhsal denge sağlanmış olur.

Daha sonra öğretmen öğrenciden ilişkiyi kesmeden, sol eli ile öğrencinin sol el parmak uçlarıyla öğrencinin sağ omzundan başlayarak öğrencinin ayağına kadar sürükleyerek aşağıya iner. Ve öğrencinin sağ ve sol ayaklarının bileklerinden elleri ile tutar. Ellerini ayaklarının üstüne koyar. Burada da aynı işlem devam etmektedir. Önce lüzumlu sembolü çizer (imgeleyerek) üç defa mantrasını söyler, sonra gene lüzumlu sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve daha sonra dört nefes prosedürü gene başlar. Bu işlem de aşağı yukarıya, aşağı yukarıya iki ya da üç kere tekrarlanır (imgeleyerek). Sonra öğrenciden ilişki kesilmeden ayağa kalkılır (ayağa kalkarken, sağ elinin parmak uçları ile öğrencinin ayaklarından dizlerinden itibaren dokunularak). Eğer öğrenci Reiki bir’e inisiye oluyorsa, elleri birleştirilir. Eğer Reiki iki, 3a, 3b uyumlaması ise, öğrencinin sağ elini öğretmenin sol avucunun içerisine alır. O adıma ait semboller çizilir, üç defa da mantralarını söyleyerek, öğrencinin avucunun içerisine tıklar ve bütün vücuduna yollar. Daha sonra eller birleştirilir, lüzumlu sembol çizilir ve parmak uçlarına üflenir; bu sembol öğrencinin bütün bedenini kaplar.

Sonra, öğrencinin bir araya getiren iki başparmağını öğretmenin sol avucunun içerisine alır (öğretmenin başparmağına öğrencinin başparmak uçlarıyla ilişki eder şekilde alır). Öğretmen, sağ eline de, öğrencinin birleşmiş olan sağ dört parmağını alır. Daha sonra gene, önce gereken sembolü çizer (imgeleyerek), üç mantrasını söyler, sonra gene gereken sembolü çizer üç kere mantrasını söyler (bu işlemler hep imgeleyerek yapılır). Ve gene dört nefes prosedürü başlar. 4. Nefeste tazyikle imgeleyerek öğrencinin bedeninin sağ kısmına üflenerek yollanır. Öğretmen sağ elini üstten kıvırarak (bu sırada öğretmenin sol eli hala öğrencinin başparmaklarını tutmaktadır). Öğrencinin sol dört parmağını avucunun içerisine alır. Ve gene aynı işlem tekrarlanır. Böylece inisiyede fiziksel, duygusal ve ruhsal denge sağlanmış olur.

Daha sonra öğrencinin elleri alın çakraya (birleşik iken başparmakları alın çakraya değecek şekilde) götürülür. Bu arada dirsekler iyice yanlara açılır ve eğer öğrenci Reiki bir’e inisiye ediliyorsa, yalnızca gereken sembol çizilir, öğrencinin kalp çakrasına yollanır. Öğretmen kendi kalp çakrasındaki aynı sembolü imgeleyerek çıkararak, öğrencinin sembolü ile birleştirir. Bu aynı zamanda öğretmenin öğrenci ile gümüş bir bağ kurmasıdır (yani öğrencinin öğretmene gümüş rengi bir bağ ile bağlanması böylece gerçekleşir). Eğer öğrenci Reiki ikiye inisiye ediliyorsa, lüzumlu semboller çizilir, üçer mantra söylenir, gene öğretmenin kendi sembolleri ile birleştirilir. Eğer öğrenci 3a’ya inisiye ediliyorsa, başka semboller ve bir de gene lüzumlu sembol çizilir; 3b’ye inisiye ediliyorsa, başka semboller ile eş güdümlü çift lüzumlu sembol çizilir ve öğretmenin sembolü ile birleştirilir.

Daha sonra öğrencinin elleri dizlerinin üstüne koydurulur. Artık avuç içleri yukarıya doğru açık değil, dizlerinin üzerinde kapalıdır. Öğretmen öğrencinin tepe çakrasına üç kere üfler. Daha sonra da kalp çakrasına üç kere üfler. Ve daha sonra tepe çakradan kalp çakraya, kalp çakradan tepe çakraya ve gene tepe çakradan kalp çakraya üfler. (Bunun anlamı, tepe çakradan gelen ilahi bulguların yalnızca şuur düzeyinde kalmaması ve kalbe inmesidir.) Ve sonra öğretmen öğrencinin önünden iki metre kadar geriye ayrılır ve gene iki elini havaya kaldırarak teşekkür eder, gene sol elini göbek altı çakrasına koyar. Bulunduğu yerden öğrencisinin süresince lüzumlu sembolü çizer, sol elini de göbek altı çakrasından kaldırıp sağ elinin hizasına getirir ve çizdiği sembolü üç defa mantrasını söyleyerek iki eliyle sembolü iterek öğrenciye gönderir. Ve o sembol öğrenciyi içerisine alır. Daha sonra ellerini çırpar ve üç defa avucunun içerisine üfler. İnisiyasyon prosedürü bitmiştir. Öğrenciye dokunarak onu kutlama edip hayırlı olmasını diler. Bunlardan en önemlisi, ayak bileklerine inilmesi ve ayak bileklerinin tutulması, lüzumlu sembollerin imgeleyerek çizilip, üçer defa mantralarının söylenmesi ve gene nefes prosedürü ile yerden pozitif enerji alınarak, ayakların altından kök çakraya yollanması ve kök çakradan da göbek altı çakraya ile birleştirilmesidir. Bu şekilde yapılmazsa kök çakra açılmaz. Kök çakra, bizi dünyaya bağlayan, bütün dünyevi iş, aşk, para, başarı gibi kavramlarla ilişkimizi ifade eden çakradır.

Uzaktan uyumlamalarda öğrenci gene aynı şekilde sandalyeye oturur. Hocası onu randevulaştıkları gün ve saatte uyumlar. Yalnız uzaktan uyumlamalar, tam bir meditasyon halinde yapılır. Hoca, tam bir meditasyon halinde astral olarak öğrencisinin yanına gider ve yukarıdaki yakın inisiyede olduğu gibi aynı işlemleri imgeleyerek olarak öğrencisine uygular.

İsmail Bülbül’den öğrendiğim ve bu zamana kadar öğrencilerime uygulayıp öğrettiğim Usui Reiki uyumlaması bu şekildedir.

Sevgilerimle.

 

Yorum yapın