Lightarian Arınma Programı

Lightarian Clearings

Son on yıldır, Yükselmiş Üstat El Morya’nın bir veçhesinin enerjilerinin ilhamı ve kanallığı vasıtası ile Lightarian Enstitüsü’nün ortak kurucusu Christopher Jelm tarafından bir seri eşsiz eterik arınma teknikleri geliştirildi.

Christopher’ın bu arınma yöntemlerini kendisinin ve başkalarının üzerinde kapsamlı olarak uygulaması ve kişisel araştırması arınma için ilahi olarak ilham edilmiş olan sistemin bu plana demirlenmesini sağladı.

Genel “basitlik, doğruluk ve etkililik” prensipleri bu arınma yöntemleri için bir temel olarak mevcut olmaktadır.

1997 yılında Lightarian Enstitüsü’nün kurulması ile birlikte, bu arınma çalışması Lightarian Arınma Programı adı verilen bir sisteme organize edildi. Daha ileri düzenlemeler Lightarian Işınlarının bir parçası olarak sunulan Arınma Işınının uygulanmasına götürdü.

Lightarian Arınma Işını arınma sürecine daha basit, daha az teknik bir yaklaşım sunarken Arınma Programı geniş, kapsamlı bir program olarak öğretilmeye ve uygulanmaya devam ediliyor.

Lightarian Arınma Eğitim Bilgisi

Arınma Programını almak için Reiki’ye veya Lightarian kurslarından herhangi birine uyumlanmak zorunda değilsiniz.

Arınma, şifa, aktivasyon ve tezahür; kişisel gelişimin dört genel alanıdır. Enerji alanlarımızın arınması/temizlenmesi kişisel dönüşüm ve yükseliş sürecimizin çok önemli bir parçasıdır.

Lightarian Arınma Programı istenmeyen programlamaların, sınırlayıcı inanç yapılarının ve ters (karşıt, aleyhte) zihinsel, duygusal, fiziksel depolanmış enerji kalıplarının tam salıverilmesi için eşsiz, etkili yöntemler sunar. Lightarian Arınma™ Programı Yükselmiş Üstat El Morya tarafından ilahi olarak ilham edilen altı adet eşsiz, basit ve etkili enerjisel aktivasyonlardan oluşur.

Kendinizi gelen zamanlar için hizmetin en yüksek seviyelerine hazırlarken,sizin spiritüel yolunuza olağanüstü hızlanmalar yaratmak için tasarlanmıştır.

Seviye 1: Lightarian Ruhsal Yol Temizliği

Her birey bu enkarnasyona, kendivenkarnasyon deneyimi için sınırları ve engelleri tanımlayan eşsiz “sınırlayıcı yol kurgusu” ile gelir. Bu kurgu, deneyimlenmesi gereken meydan okuyucu yaşam senaryoları için taslak sunar.

Bu kurgunun içinde, sınırlayıcı programların, sınırlayıcı inanç yapılarının ve bunların ilgili ters (karşıt) zihinsel, duygusal ve fiziksel depolanmış enerjilerinin birbirine dokunmuş karmaşık dokumasını üretiriz.

Tüm ters (karşıt) eterik kalıplarımızın büyük çoğunluğu çakralarımızda ve süptil bedenlerimizde birbirine dokunmuş dokuma veya “goblen” olarak saklanır.

Arınma çalışmamızı uygulamak için, bizler ruhsal yolumuzda ilerlerken bizi bloke eden tüm ters/karşıt enerjisel unsurları tanımlayan “Gölge Goblen” terimini kullanıyoruz. Seviye 1 Lightarian Ruhsal Yol Temizliği ile yolumuzu temizlerken, “Gölge Goblen”i salıveriyoruz!

Seviye 2: Doğum Kalıbı Uzaklaştırma

Bir insan doğduğu zaman, dört adet mini çakra ve dört adet alt süptil bedenin başlangıcını taşır.

Fiziksel eterik beden: 1nci çakra; duygusal beden: 2 nci çakra; zihinsel beden: 3 ncü çakra; ve süptil beden: 4 ncü çakra

bunlarda cenine ait inanç yapıları saklanır.

Bu eterik enerji alanları hem “pozitif” hem de “ters/karşıt” doğada olan güçlü, derine yerleşmiş kalıpları yeni yaşama getirir. Bu kalıplar birçok kaynaktan gelmiştir; fiziksel soy (sülale), kabileye ait inanç yapıları, kitle bilinci duygusal ve zihinsel kalıpları vs.

Bireyin alt titreşim alanlarında kalan daha önceki doğum kalıplarının ters/karşıt kalıntıları Seviye 2 arınma çalışması ile uzaklaştırılır.

Seviye 3: Kalıp Temizliği

Ters/karşıt eterik kalıplar 1nci ve 2nci Seviye Arınma Çalışmaları ile bireyin enerji alanlarından kademeli olarak kaldırılırken, fiziksel bedende güçlü bir seviyede doğal şifa gerçekleşir.

Bu kalıplar tam bir arınmayı yaşamak için özel dikkat gerektirir, böylece daha ileri şifa gerçekleşir.

Seviye 3 çalışması fiziksel bedene bağlı süptil ama çok güçlü enerjiler formunda saklanan en derin ters/karşıt kalıpların temizlenmesine odaklanır. Bunu “Fiziksel Beden için Eterik Kalıp” olarak adlandırıyoruz. Fiziksel bedenin eterik “çiftinden” gelen bu enerjiler fiziksel bedenin her hücresinin minik aura alanlarının toplamı olarak görülebilir.

Lightarian Kalıp temizliği bu eterik beden çiftinden ters/karşıt kalıbı salıverir.

Seviye 4: Eklenti/Bağ Uzaklaştırma

Birey için daha ileri arınma gerçekleştikten sonra, temizlenecek sonraki seviyede çok süptil, iplik benzeri eterik enerjilere ulaşabiliriz. Bu enerjilerin süptil bedenlerimizin her birinin en dış sınırlarından yayıldığı görünür, bu enerjiler kendilerini yıllardır etkileştiğimiz çeşitli dış fiziksel ve eterik kalıplara ve formlara bağlanır.

Basit olması için bunlara “bağlılık” enerjileri adını veriyoruz!

Genelde, çok fazla arınma çalışması yapmamış olan bireyler için bu bağlılık enerjileri ince eterik kordonlardan kalın kablo benzeri dokunaçlara kadar değişebilir. Özellikle önemli miktarda arınma çalışması yapmış olan diğerleri için, bu enerjiler fiziksel ve eterik planların narin, arta kalan (tortu) tabakasına benzeyebilir.

Seviye 4 çalışması ile bu enerjiler uzaklaştırılır.

Seviye 5: Soyağacı Temizliği

Bu ileri seviyede, kaynak enerjilerine geri giden spiritüel bağlantımızın en yüksek seviyelerinde bile alanlarımıza yayılmış olduğu görünen çok süptil yüksek titreşimli kalıba erişebiliyoruz. Sanki enerjilerimizin tüm seviyeleri, bu seviyelerin enerjisel yapılarını “renklendiren” çok süptil bozulmalara veya denge dışı durumlara sahiptir. Bu bozulma; benliğimizin tüm seviyelerinde tutulan ters/karşıt inanç yapısı olarak tanımlanabilir ve deneyimlerimizi özel bir şekilde “renklendirir”.

Özel Lightarian Seviye 5 Uyumlaması bu tür ters/karşıt enerjileri temizlemek için kullanılır.

Seviye 6: Perde Uzaklaştırma

Bu plana demirlenirken ve burada yaşamlarımızı yaratırken, her birimiz bu deneyim planına “tanık” olarak hizmet eden bilinçli farkındalık noktasına sahibiz. Bir parçamız “tanık olma” modundadır. Hem eterik hem de fiziksel olarak yaşamınızın açılımını izler.

Metaforik olarak konuşursak, bu “gözleyici” veçhenizin bir çift “pembe renkli gözlüğe” sahip olduğunu görüyoruz. Buna “perde” olarak bakabilirsiniz! Bu, tanık noktası üzerinde bir perdeyi temsil eden mevcut, birazcık bozulmadır. Siz “yaşamınıza bakarken” biraz berraklık azlığı yaratan biraz bozuk veya dengesiz kontakt lens gibi…

Perde uzaklaştırma tekniğimiz vasıtası ile, enerji dengesizliğini temizlemeye yardımcı oluyoruz ve daha yüksek seviyede berraklık yaratmanızı sağlıyoruz.

NOT: uyumlamaları sırası ile almanız gerekiyor.

Zenginleştirilmiş arınma tüm süptil bedenlerinizin ve fiziksel bedeninizin iyileşmesini teşvik ederken, İlahi Benliğinizin en yüksek ifadesi güçlü bir şekilde öne çıkar!

Daha fazla bilinçli seçim deneyimi yaratmaya başlarsınız “otomatik” davranış kalıplarınız, bağımlılıklarınız, şüpheleriniz, korkularınız ve acılarınız gittikçe daha azalır!

Yüksek titreşimli enerjiler, enerji alanlarınıza daha rahat ve serbest olarak akabilir, çakraların ve süptil bedenlerin alanlarına “daha fazla Işık demirlemesini” sağlar!

Uykuda olan armağanlar ve yetenekler yüzeye çıkmaya başlayabilir ve yaşamınızda neşe, berraklık ve bolluk yaratma yeteneğiniz genişler!

Not: Eğitim aldığınız kişinin www.lightarian.com sitesinde Eğitmen olarak kaydı olup olmadığını mutlaka öğrenin.

Yorum yapın