27D Karma Temizleme

27D Karma Temizleme Nedir?

27D Karma temizleme sistemi, enerji alanınızdan ve tüm 27 boyut ve
bilinç
düzeyinden karmik damgaları ve enerjileri temizlemeyi sağlar ve
bunların yerine pozitif güçlendirme, iyileştirici enerjiler ve bu
zamanda ruhunuzun eşsiz enerjisine ve titreşimine uygun hale getirilmiş
aydınlatılmış bilinç verir.

Bu karmik sorunlar temizlendiğinde ve dönüştürüldüğünde bir zamanlar
sizi ağırlaştıran karmik yükten arınmış, güçlü bir usta yaratıcı olarak,
yeni insanları, yerleri, olayları, fırsatları, olasılıkları, ilişkileri
ve içinde yaşamak ve ondan yaratmak için yeni bir gerçekliğe sahip olma
hissini çekmeye başlayacağınız için, hayatınız büyük ölçüde değişmeye
başlayacaktır.

Karma, doğum süreci boyunca ebeveynlerimiz ve atalarımız aracılığıyla
miras alınır ve sonrasında kendimiz buna yaşam deneyimimiz sırasında
yenilerini ekleriz, bu da bizi gerçek çok boyutlu benliğimizi
deneyimlemekten büyük ölçüde alıkoyar.

Bedenlerimizi yükseliş sürecine hazırlayan; dünyaya geldiğimizde
aktif olarak yürüttüğümüz çeşitli senaryolar ve programlardır. Bu
şekilde deneyimler, öğrenir ve gelişiriz. Ruhumuzun İlahi misyonuyla (şu
anda burada olmamızın sebebi) uyumlanmaya başlarız. Ancak bazen çeşitli
sözleşmeler, damgalar, programlar, senaryolar ve deneyimler nedeniyle
İlahi planımızla uyumdan çıkmaya başlarız.

Olumsuz tepkilerimizin ve duygularımızın doğal olmamasının nedeni budur.

Birçok insan, refah, bolluk ve sevgi ile ilgili eksiklik ve sınırlamalar gibi şeylerle günden güne mücadele eder.

Çoğu insan günlük olarak yüksek benliklerinden tamamen kopmuş olarak dolaşmaktadır.

Enerji sistemimizde bulunan çeşitli temel enerjisel özellikler
nedeniyle tetiklenen tüm bu çeşitli karmik damgalar, enerjiler, gölge
benliğin kişilikleri ve daha fazlası bizden uzaklaştırıldığında, çok
boyutlu benliğimize doğru ilerlemeye başlayabiliriz. Artık başkalarının
saçmalıklarına tepki göstermeyiz, sadece yüksek benliğimizden rehberlik
alırız. Bu, uyum ve barış içinde yaşamamızı sağlar.

Beklenmedik duygusal patlamalar veya çevrenizdeki dünyaya tepkiler
hakkında endişelenmenize gerek kalmaz, çünkü restore ettiğimiz DNA
şablonunuz içindeki ilahi tohum Mavi kopyanız temizleme sürecinde size
yardımcı olur.

Gölge benliğin kişilikleri, Kişisel Izgaranız ve DNA Kalıbınız
boyunca akan çeşitli enerjisel bozulmaların ve/veya ters frekansların
demirlenmesiyle yaratılır.

Bu enerji sistemi, artık size hizmet etmeyen bu karmik damgaları ve
kişilikleri temizlemenize, çok daha fazla fiziksel, duygusal, zihinsel
ve ruhsal özgürlüğü deneyimlemenize yardımcı olur.

Pek çok insan şu anda refah, bolluk ve sevgi ile ilgili eksiklik ve
sınırlamalar, karmik damgalar, ebeveynlerimizden ve atalarımızdan gelen
kalıtsal karmik travma gibi bu yaşama doğum sürecinde üstlendiğimiz ve
mevcut yaşamımızı büyük ölçüde etkileyen, bizi sıkışmış ve güçsüz
hissettirebilen, gerçek ilahi benliğimizi deneyimlemekten Yüksek
Benliklerimizi bedenlemekten geride tutan şeylerle mücadele ediyor.

Her birimizin bu dünyayı deneyimlemek, öğrenmek ve gelişmek için
programlanmış, çalışan programları veya komut dosyaları var.
Bedenlerimizi ve varlıklarımızı Yükseliş için hazırlarken, bu zamanda
burada olmak için Ruhlarımızın İlahi planı ve amacı ile uyumlanmaya
başlarız ve zamanla bu eski modası geçmiş sözleşmeler, damgalar,
programlar, senaryolar ve deneyimlerle uyumsuz hale geliriz. Onları
temizlemek ve sonlandırmak için içeriden çağrıldığımızı hissetmeye
başlarız.

Birçok öğretmenin sunduğu yaygın inanışın ve yanlış bilgilerin
aksine, olumsuz tepkiler ve duygular doğal değildir!! Bağlı oldukları
temeldeki karmik damgalara karşı tetiklenen tepkilerdir!

Bunlar temizlendiğinde, diğer insanların saçmalıklarına artık tepki
vermediğimizi, yüksek benliklerimizden açık rehberlik alabildiğimizi ve
barış, neşe ve uyum içinde yaşadığımızı görüyoruz. Gerçek ilahi barış
hem içimizde hem de dışımızda restore edilirken, beklenmedik patlamalar,
kontrol edilemeyen duygular ve etrafımızdaki dünyaya verdiğimiz yüksek
tepkiler artık geride kaldı.

27D KARMA TEMİZLEME şu anda gezegende mevcut olan en yüksek frekanslı
karmik temizliklerden biridir. Bu yaşamdan ve TÜM geçmiş yaşamlardan
(Atalardan aktarılan) aldığımız EN YÜKSEK ÖNCELİKLİ Karmik Kalıpları
temizlemek için odaklanmış yoğun bir temizleme sistemidir.

Kişisel ızgaranıza ve dünyadaki her insanın sahip olduğu DNA
şablonuna demirlenmiş değersizlik, haksızlık, suçluluk ve utanç,
mağduriyet, eksiklik, sınırlama, yoksulluk bilinci, karşılıklı
bağımlılık, yetkisizlik, kendinden şüphe etme, kendini sabotaj, kendini
aşağılama gibi gölge benliğin çarpıtmalarını temizler.

Ayrıca Gölge Benliğin Kişilikle ilgili derin bastırılmış incinme veya
yaralanma, zavallı ben, kurban bilinci, sürekli olarak savaşta veya
tehdit altında hissetmek, bağımlılık, kendini ve başkalarını iyileştirme
veya düzeltme ihtiyacı, mükemmeliyetçilik ve daha pek çok En Yüksek
Öncelikli Karmik Damgaları kaldıracaktır. Bu kişilikler, pek çok insanın
yaşadığı kendini sabote etmenin kaynağıdır.

Bu Personalar, Kişisel Izgaranız ve DNA Şablonunuzdan geçen çeşitli
enerjisel bozulmaların ve/veya ters frekansların demirlenmesiyle
yaratılır. Persona, kişinin tam Avatar Kimliğini tam olarak
gerçekleştirmede ve ifade etmede zorluklara neden olur. 27D Karma
Temizleme Seansında artık size hizmet etmeyen bu Karmik Damgaları ve
Persona’ları temizlemek, çok daha fazla fiziksel, duygusal, zihinsel ve
ruhsal özgürlüğü deneyimlemenizi sağlayacaktır.

Bu karmik sorunlar temizlendiğinde ve dönüştürüldüğünde, yeni
insanları, yerleri, olayları, fırsatları, olasılıkları, ilişkileri ve
içinde yaşamak ve ondan yaratmak için yeni bir gerçekliğe sahip olma
hissini çekmeye başlayacağınız için, bir kişinin hayatı büyük ölçüde
değişmeye başlar. Bir zamanlar sizi ağırlaştıran karmik yükten arınmış,
güçlü bir insan olursunuz.

Bu damgaların yok olmasıyla birlikte, hayatınız nihayet değişecek ve çok daha kolay, eğlenceli ve tatmin edici hale gelecek.

27D Karma Temizleme Uyumlamasında Yapılanlar:

*4 ana Beyin Merkezinizin tam aktivasyonu. (Epifiz, Hipofiz, Medulla Oblongata ve Hipotalamus Bezleri)

*Bu zamanda tutabileceğiniz mümkün olan en yüksek frekansta ilahi planlarınızın DNA aktivasyonu!

*Yüksek Benliğinizden daha fazlasını bedenleştirmenize ve bu
frekansları burada fiziksel olarak tutmanıza izin verecek bir Enerjik
Kod İndirme ve Aktivasyonu!

Karmik Temizleme Bedeniniz, Zihniniz ve Ruhunuz İçin Şifadır!

Yorum yapın