Seba Reiki Şifa Sistemi

Çok Boyutlu Üstatlık Eğitimleri

“Dördüncü Boyut Üstatlığı”

Sistemin Kurucusu: Hakan Pek

Aydınlanma dalgaları, 3 ncü boyut yanılsamasının sizi yaşamlar boyu mahkûm ettiği hapishaneyi dağıtıyor. Sizi esir tutmuş olan sınırlamanın, yoksunluğun, mücadelenin ve korkunun ötesine adım atmanın zamanı geldi. Yükseliş sürecinin başlaması ile birlikte 3 ncü boyut hapishanesinin gevşemesi, algılanan sınırlamalardan özgür kalmanızı ve hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri seçmeye başlamanızı mümkün kılıyor.
“3.Boyuttan (eski ve dar bilinçten) çıkmak ve 5.Boyuta yeniye ve genişlemiş bilince geçmek, kaçıp kurtulmaya çalışmakla meşgul  olan nefsin küçük “beni” ile oldurulacak bir şey değildir. 5.Boyut alemi veya bilinci, BİZ denen bir boyutta veya Bizlik Vadisinde kurulmakta olan bir meskendir. Küçük benin (nefsin) kavramları, yokluk, ikilik, açlık, sefalet, mücadele, rekabet, ayrılık ve daha başkaca kavramlar iken, Bizlik kavramları bolluk, bereket, kardeşlik, sulh, dostluk, işbirliği, paylaşım gibi Tek’lik kavramları ve idrakleri yani Vahdet ile ilgilidir.”

Bu yenidünyaya adım atarak özgürlüğü, bolluğu seçin ve dünyanızı yaratabileceğiniz sınırsız alana açılın. Sizler eski kendinize empoze ettiğiniz kısıtlamalardan uzaklaşmayı bilinçli olarak seçerken, Seba Reiki şimdi sizi desteklemek için burada. Sadece zihninizi ve odağınızı değiştirin, o zaman yaşamınız değişebilir.
Artık yaşam oyunumuzu 3.boyutun içinde oynadığımız zamanların sonuna geliyoruz. Bizim 3.boyut olarak bildiğimiz düşünme, hissetme ve davranış tarzları dualitenin yarattığı karmasa korkuya dayalı paradigma artık ortadan kayboluyor. Her insan 4.boyut bilinci ve deneyimine doğru bir değişimin içerisinde bulunuyor ve bunu da 5.boyut bilinci ve deneyimi takip ediyor.
Bununla birlikte, gezegendeki birçok insan bu değişim için hazır değil. Ancak değişim yine de gerçekleşiyor ve onun, neler olup bittiğinden haberdar olmayan insanlar için kolay ve rahat bir deneyim olacağını söylemek mümkün görünmüyor.

“Yeni Çağda değişmemeyi ve gezegenin titreşim hızına zıt bir yönde gitmeyi seçenler, onlara kendi biyolojileri tarafından aktarılan hastalık tohumlarına sahip olacaklar. Onlar artık yeni enerjide rahat ya da biyolojik olarak dengeli kalamayacaklar. Ruhsal değişimi reddeden insanlar için bir başka üzücü şey de, enerji ağı yeni haline geçerken onların eski yollarında kalmalarından dolayı ömürlerinin çarpıcı bir biçimde kısalacak olmasıdır.”

 Aydınlanma dalgaları, 3. boyut algısının sizi ömür boyu hapseden hapishaneyi darmadağın ediyor. Sınırlamalar, eksiklikler, mücadeleler ve korkularla dolu bu hapishaneden çıkmak ve özgürlüğünüzü seçmek için artık zamanı geldi. Yükseliş süreci başladığında, 3. boyut hapishanesinin zincirleri gevşer ve hayatınızda ne istediğinizi seçme özgürlüğüne sahip olursunuz.

“3. Boyuttan (eski ve dar bilinçten) çıkmak ve 5. Boyuta yeni ve genişlemiş bilince geçmek, küçük “ben” dediğimiz ego ile savaşmakla sona ermeyecek bir yolculuktur. 5. Boyut, “biz” olarak adlandırılan bir boyutta veya birliğin vahasında oluşturulan bir mekândır. Küçük egonun kavramları; eksiklik, ayrılık, mücadele ve rekabet gibi kavramlardır, ancak “biz” kavramları bolluk, bereket, kardeşlik, barış, dostluk, işbirliği ve paylaşım gibi birlik ve bütünlükle ilgilidir.”

Bu yeni dünyaya adım atarak özgürlüğü seçebilir ve sınırsız bir alanda kendi dünyanızı yaratabilirsiniz. Bilinçli bir şekilde eski kısıtlamalardan uzaklaşırken, Seba Reiki şimdi size destek olmak için burada. Sadece zihinsel odak noktanızı değiştirin ve yaşamınızın dönüşebileceğini göreceksiniz.

Artık yaşam oyununu 3. boyutta oynamanın sonuna geliyoruz. Düşünce, hissetme ve davranış biçimlerimiz, artık dualitenin ve korkuya dayalı paradigmanın yarattığı karmaşa tarafından zayıflatılmıyor. Her birey, 4. boyut bilincine doğru bir evrimin içinde ve ardından 5. boyut bilinci ve deneyimine ilerliyor.

Ancak, gezegendeki birçok insan bu değişime hazır değil. Değişim yine de gerçekleşiyor ve bu değişimi fark etmeyenler için kolay ve konforlu bir deneyim olmayabilir.

“Yeni Çağ’da değişime karşı direnenler, biyolojileri tarafından iletilen hastalık tohumlarına sahip olacaklar. Yeni enerjiye uyum sağlamakta veya biyolojik dengeyi korumakta zorlanacaklar. Bu değişimi reddedenler için başka bir trajedi de, enerji alanı dönüştüğünde eski yollarında ısrar etmeleri nedeniyle yaşamlarının kısalması olacaktır.”

Ancak bu değişim, Seba Reiki’nin çok boyutlu enerjileri ve aktivasyonları ile muhteşem ve keyifli bir deneyim haline gelebilir. Değişimin ve “boyutların” ne olduğunu anladığınızda, Seba Reiki inisiyasyonları ve düşünce ve duygularınızı düzenlemenize yardımcı olacak basit uygulamalar sayesinde, herkes bilincini evrimlendirebilir ve yüksek titreşimli alemlere nazik ve keyifli bir geçiş yapabilir.

Gezegensel Yükseliş Dalgası sayesinde, Yeni Dünya Işık Kalıpları deneyimlemeye hazırız. Bu kalıplar, Altın Çağ’a adım atmamızı sağlıyor. Aslında, bazıları bu dünya planında Fotonik Işık Işınları ve Güneş Patlamaları ile yayılan dalgalarda zaman ve mekanın ötesindeki bu beşinci boyut frekanslarını zaten deneyimliyordu. Şimdi Seba Reiki inisiyasyonları ile alınacak Yeni Dünya Kalıpları, İlahi Sevginin bu ışınlarının tam spektrum frekanslarını yoğun bir şekilde deneyimlemenize yardımcı olacak, çünkü tüm boyutlar Işığın bir sonraki oktavına boyutsal bir geçiş yapmıştır. Bu nedenle Dünya Ana ve tüm yaşamı bu beşinci boyut frekanslarına yükselişlerine başlamıştır.

Seba Reiki 1

Birinci aşama, kişiyi 12.12.12 enerji frekansıyla tam olarak başlatılan ve “aydınlanma süreci” de diyebileceğimiz yükseliş sürecine hazırlama aşamasıdır. Yeniçağda artık yeri olmayan geçmiş enerjisel bağlantılardan, kodlamalardan ve eski kalıplardan derinlemesine bir arınma ile başlar. Çünkü yeni paradigmada oldukça radikal değişiklikler yapıldı ve bunların insanlara ulaşıp yeni ayarlamaların yapılabilmesi için eski dünya düzenini sürdürmeye hizmet eden tüm enerjilerin ve kalıpların serbest bırakılması, temizlenmesi gerekmektedir.

Seba Reiki 1. inisiyasyonu bizi Yükseliş sürecine nasıl hazırlar?

Seba Reiki birinci inisiyasyonu ile birlikte bu Altın Işık Çağına yardımcı olan Yücelerdeki birçok Aydınlanmış Işık Varlıkları bundan sonraki yeni hayatınızda sizi her zaman destekler ve yardımcı olurlar.

Yükseliş Süreci ve Kristal Işık Bedeni

Yükseliş sürecinizi tamamlamak için, bedeninizde taşıyabileceğiniz Işık miktarını %92-99 aralığına çıkarmalısınız. Bu nedenle Kristal Işık Bedeni’nin oluşturulması bu sürecin temelini oluşturur. Kristal Işık Bedeni, Işığı taşımak için daha fazla kapasite sağlayarak büyük bir alana yayılmanızı mümkün kılar. Aynı zamanda, aurik bedeninizin çok boyutlu enerjilerin yüksek frekanslarına karşı dayanıklılığını artırarak sizi dengelemenize yardımcı olur.

Kristalin Güneş DNA Kalıpları ve Aktivasyonu

Kristalin Güneş DNA kalıplarının aktivasyonu, DNA yapısındaki aktivasyon kodlarını uyandırır ve DNA yapısının yeniden yazılmasına yol açar. Aktifleşmiş DNA yapısı, ileri farkındalık ve evrimsel boyutlara olan bir yolculuğu başlatır. Bu yolculuk, Işık bedenlerimizle gerçekleşir.

Kristal Güneş DNA kalıplarının aktivasyonu aynı zamanda biyo-çevrimimize bağlanmamızı sağlar, yani vücudumuzun doğal enerjisini kullanabilmemizi destekler.

İnisiyasyon ve Aydınlanma Süreci

İlk inisiyasyonla DNA’larımıza yüklenen Yeni Dünya Kalıplarının anahtar kodları, ruhsal varlığından kopmuş, ayrılık yanılsaması içinde bir gerçeklik inşa etmiş olan insanın yüksek benliğiyle birleşmesiyle aydınlanma sürecini başlatır.

İlahi Sevgi ve Birlik Bilinci

Yeni Dünya Kalıpları, İlahi Sevgi’nin Kristal Matriksi ve Birlik Bilinci’nin dinamik istikrarına ulaşmamıza yardımcı olur. Bu, dünyada birlikte cennet yaratma yeteneğimizi büyük ölçüde artırır.

Yüksek Frekanslara Uyum

Tekâmül boyutlarına yolculuğa başladığınızda, artan Işık frekanslarına hızla uyum sağlayarak yolunuza sağlam bir şekilde devam etmenizi sağlar.

Duygusal Denge ve Aydınlanma

Gölge ve karanlığın duygusal dalgalanmalarını azaltırken, içsel dönüşüm sürecinde size rehberlik eder.

Kristal Yaşam Kodu ve Fiziksel Dönüşüm

Aktive edilen Kristal Yaşam Kodu Tohum Atomları, fiziksel bedeni gençleştirmek ve Kuantum şifa sürecini başlatmak için varlığınızın her atom altı parçacığına yayılır. Bu yeni atom altı parçacık frekansları, Yeni Dünya Kalıplarının anahtar kodlarını taşır ve fiziksel bedenin dönüşümünü başlatır. Bu dönüşüm, enerji merkezleri, organlar, merkezi sinir sistemi, beyin kimyası, biyo-çevrim, endokrin sistem, hücreler, DNA ve hormonlar dahil olmak üzere fiziksel bedenin birçok yönünü etkiler.

Fiziksel ve Enerjetik Dengenin Sürdürülmesi

Çok boyutlu realitelerimizde fiziksel bedenimize odaklanmamızı sağlar. Bu, Işık Miktarımızı yüksek boyutlu zaman çizgilerinde dengelememize yardımcı olur.

İlahi Sevgi ve Enerji Alanı

İçimizde ve çevremizde İlahi Sevgi’nin holografik enerji alanını yaratır.

Farkındalık ve Sezgi

Frekansımız değişirken, farklı davranış kalıplarını, gözlemleri ve bilişleri deneyimleriz. Eşzamanlılıklar artar ve yüksek benlik ve Işık Varlıkları tarafından rehberlik alırız.

Duyu Dışı Algılama ve Bilinçaltı Temizliği

Farkındalık seviyemiz yükselirken, sezgilerimiz güçlenir ve duyu dışı algılama yeteneklerimiz canlanır. Bilinçaltındaki eski inançlar ve negatif enerjiler temizlenir.

Bu inisiyasyon, Yin&Yang ve Shen&Shar Ki enerjilerinin dengelenmesini sağlar. Bu, bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz arasında denge bulduğumuzda yaşadığımız canlılığı artırır.

Seba Reiki 2 (12.12.12 Frekansı)

Seba Reiki ikinci aşamasında, şifacılık kanallarınızın aktive edilmesiyle birlikte 12.12.12 frekansındaki yükseliş enerjilerine kanal olma yetisine sahip olacaksınız. Bu aşamada Seba Reiki’nin sembollerinden bağımsız olarak enerji niyetle aktive edilir ve şifaya ihtiyaç duyan yere akar. Bu enerji, çok boyutlu kuantum alandan geldiği için sınırsız olasılık dalgaları şeklinde akar. Yani, şifa için hiçbir sınırlama yoktur. İlk aşamada öğrendiğimiz gibi, bizi engelleyen sınırlamalar 3B dar bilincimiz tarafından yaratılmıştır.

Ayrıca, Altın Çağ’ın temel paradigmasını yansıtan enerji alanları, enerji alanlarınıza yerleştirilecektir. Bu ışınlar her zaman enerji alanlarınızda akış halinde olacak ve siz onlara yer açtıkça nitelikleri sizde tezahür edecektir. Birinci inisiyasyonla Solar, Galaktik ve Kozmik Merkezler aktive edilmiş, böylece çok boyutluluğun tam bağlantısını deneyimleme imkanı sağlanmıştı. Bu inisiyasyonla Ruh Yıldızı Çakrası ve Dünya Yıldızı Çakrası da aktive edilecektir.

Seba Reiki 12.12.12 Frekansları

  1. İman Frekansı: Bu frekansta, bedeninizdeki çakralar, nadiler ve axiatonal hatlar arasındaki yeniden ayarlanmaya başlar. İman frekansı, hayal kırıklığı, algılanan ayrılık, umutsuzluk veya güven eksikliğinin izlerini temizlerken, bilgelik bilincinizi artırır ve İlahi Olana güveni teşvik eder. Bu frekansta, bilgelik ve güven seviyeleriniz yükselir, bilinç genişlemesi yaşanır.
  2. Esneklik Frekansı: Yükseliş yolculuğunuzda değişim korkusu, beden stresi veya direnç gibi duygular yüzeye çıktığında, Esneklik Frekansı devreye girer. Bu frekansta bedeninizde sevgi, kabul, ışık ve esneklik deneyimlersiniz.
  3. Şifa Frekansı: Şifa Frekansı size beşinci ve altıncı boyutta yüksek titreşimli enerjiye kanal olma yeteneği kazandırır. Şifa enerjisi, şifaya ve sevgiye ihtiyaç duyan bölgelere akar.

Seba Reiki İkinci Seviye Işınları

  1. İlahi Sevginin Pembe Işını: İlahi Sevgi’nin kapıları açılır ve ruh matriksinizi aktive eder. Kendinizi derinlemesine sevme, destekleme ve takdir etme yeteneğinizi artırır.
  2. Birlik Bilincinin Altın Işını: Bu ışın, ayrılık hissini ortadan kaldırır ve hayatla bir olma duygusunu teşvik eder. Koşulsuz mutluluğu artırır.
  3. Aydınlanmanın Gümüş Işını: Zihninizi yeni bilgilere, fikirlere ve anlama yeteneğine aydınlatır.

Seba Reiki Üçüncü Aşama

Üçüncü aşama, Seba Reiki’nin tamamlanması aşamasıdır. Bu aşamada DNA’nız ve tüm enerji alanlarınız daha da güçlendirilir ve üst bantlardaki enerjilerle çalışabilir hale gelir. Bu uyumlamada 2 yeni enerji kanalı daha açılır. Birincisi boyutlar arası enerji aktarımı için oluşturulan eterik bağlantıdır. İkincisi ise Kundalini enerji alanını içerir. Bu seviyede tüm çakralar kendilerini taç çakranın titreşim düzeyine çıkarmaya başlar ve Kundalini enerjisi yükselişe geçer. Ayrıca, bu seviyede Seba Reiki’nin tüm seviyelerine nasıl uyum yapılacağı öğretilir.

Yorum yapın