Seba Element Enerjileri Uyumlanması

Seba Element Enerjileri Nedir?

Elementler chi enerjisinin yani yaşam enerjisinin kendisini ortaya koyduğu farklı şekillerdir. Çinlilere göre dünyadaki her şey 5 elementin bir parçasıdır
ve bu 5 element tüm oluşu simgeler. Elementlerin enerjisi hem kişisel
olarak bizi hem de yaşadığımız mekânları çok etkiler. Element enerjileri
uyumlanması hem kendi elementlerinizi dengelemenizi, hem yaşadığınız
mekanlarda element enerjisi dengelemesi yapmanızı hem de hayatınızın
çeşitli yönlerini elementlerin enerjisi ile güçlendirmenizi
sağlayacaktır. Elementlerin enerjisi ile çalışmak sizi güçlendirecek ve
hayatınızın akışını değiştirebilme yeteneğinizi arttıracaktır.

Ağaç Elementi

Ağaç elementi yeni başlangıçlar, genişleme, büyüme, harekete geçme,
yeni şeyler keşfetme, rekabet etme ve faydalı olmayı simgeler. Ağaç
elementi büyüme ile ilgilidir ve bu elementin enerjisini yeterince
kullanamazsanız hayatınızda gelişme, genişleme ve ilerleme kolay
olmayacaktır.

Ağaç elementi sağlık olarak karaciğeri, safra kesesini, kolları ve
bacakları etkiler. Ayrıca gözlerle de bağlantılıdır. Ağaç elementi
enerjisi dengesiz olanlar bu organlarla ilgili sorunlar yaşayabilirler.
Öfke duygusu da ağaç elementinin etkisinde olduğu için öfke kontrolünde
zorlanan insanların da ağaç elementi dengesizlikleri olabilir.

Ağaç elementi uyumlaması ağaç elementinizi dengeli olarak
kullanmanıza olanak verecektir. Uyumlama yeni başlangıçlar yapmanızı
kolaylaştıracak, harekete geçmenize, yol almanıza, gelişmenize ve
kararlı olmanıza yardım edecektir. Ayrıca ağaç elementinin enerjisini
evinize göndererek evinizin ağaç elementini dengeleyebileceksiniz. Bir
evde yeterince ağaç elementi varsa o evde sağlık, güç ve eğitimde başarı
vardır. Bunun dışında istediğiniz bir olayın ağaç elementini yükseltmek
için enerji çalışmaları yapabileceksiniz. Yani ağaç elementinin
enerjisini hayatta yol almak, gelişmek ve yeni başlangıçlar yapmak için
kullanabileceksiniz.

Ateş Elementi

Ateş elementi yayılma ve genişlemenin enerjisini sembolize eder.
Diğer özelikleri de parlaklık, sıcaklık, hareketlilik ve canlılıktır.
Temel faaliyeti dışa yöneliktir. Ateş tarih boyunca ilahi gücün simgesi
olarak görülmüştür.

Ateş aşkla, arzuyla ve derin isteklerle alakalıdır. Ateş elementi
bize her daim cesur olmayı ve hayatın getirip götürdüklerine dair ayakta
kalmayı öğretir. Bu cesaret, bizi koruyan ve iç gücümüzü ortaya çıkaran
temel duygu halidir. Aynı zamanda bir şeyi güçlü bir şekilde istemekte
yani derin arzu ve istekte ateşle alakalıdır. Bu bizim bir şeyi elde
etmemizin sırrıdır.

Ateş aynı zamanda kalpte yanan aşkın ateşini anlatır bize. Aşkın
ateşi, kalpleri yakar ve kavurur, pişirir ve ruhlarımızı olgunlaştırır.
Bu ateş ruhu arındırır ve aşkın ateşinde yanmakta olan ruh diğer her
şeyden arınıktır. Aşk ile gidilen yolda her daim kapılar açılır.

Eğer ateş elementiniz zayıfsa: Kendini ortaya koymak, risk almak,
cesaret, yaratıcılık, yaşam çoskusu gibi alanlarlarda zorlanmalar olur.
Eyleme geçmekte zorlanma, erteleme, enerji düşüklüğü, özgüven ve cesaret
eksikliği, geç kalma, pasiflik, liderlik özelliklerini kullanamama
konularında sorunlar yaşanır.

Ateş ruhun enerjisini ifade eder. Kişiye kendisi olma cesaretini ve
kendini ifade etme becerisini kazandırır. Ateş elementinin güçlü ve
dengeli bir şekilde hayatımızda etkinliğinin olması bu nedenle
önemlidir.

Ateş elementi güçlenince bu özellikler kişide yavaş yavaş gelişmeye
başlar, ateş elementinin etkisi ile fark edilir bir özgüven artışı,
hızlı eyleme geçebilme yeteneği, cesarette artış, karizmanın artması,
kişisel etki alanının ve gücün gelişmesi ortaya çıkar. Ateş elementi
zayıf olan insanlarda, bu element dengelenince özellikle hızlı eyleme
geçme ve kendine güven ilk anlardan itibaren yükselmeye başlamaktadır.

Ateş elementi kalbi, incebağırsağı, damarları ve kanı etkiler. Ateş
elementi enerjisi dengesiz olanlar bu organlarla ilgili sorunlar
yaşayabilirler.

Ateş elementi uyumlanması ile ateş elementinizi dengeli olarak
kullanabileceksiniz. Hayatınızda neşe, keyif, canlılık, değişim yapma
gücü ve etkileyicilik bekleyebilirsiniz. Ayrıca ateş elementinin
enerjisini evinize göndererek evinizin ateş elementini
dengeleyebileceksiniz. Bir evde yeterinde ateş enerjisi varsa o evde
mutluluk, hareket, canlılık ve keyif vardır. Bunun dışında istediğiniz
bir olayın ateş elementini yükseltmek için enerji çalışmaları
yapabileceksiniz. Yani ateş elementinin enerjisini değiştirmek,
hareketlendirmek veya hızlandırmak istediğiniz olaylara, konulara
gönderebileceksiniz.

Toprak Elementi

Toprak maddi varlığın temelidir ve pratiktir. Bereket ve kazancı da
simgeler. Toprak elementi bize sükuneti ve sessizliği anlatır.
Sessizliğin bilgeliği diğer bilgeliklerden daha önemlidir. Sessizlik, iç
enerjiyi korur ve yaşanılan ruhsal deneyimin enerjisinin düşmesini
engeller.

Yok oluş ve varoluşun sırrına ve döngüsüne sahiptir. Doğum ve ölüm
bilgeliğini öğretir böylece. Ayrıca tevazuyu anlatır. Tevazu içinde
yürümeyi ve büyümeyi.

Çünkü toprak ana, ayrım yapmaksızın tüm bereketini sunar insanlığa ve
bizim ona verdiğimiz zararlara rağmen elinden geldiğince şefkatle ev
sahipliği yapar. Bu yüzden tevazünün sırrı da topraktadır.

Eğer toprak elementiniz zayıfsa; kişi, fiziksel dünyayla uyum içinde
olamaz. Dünyevi yaşamın gereklerini görmezden gelir. Ancak maddi
sorunlarla yüzleşmeye başlayınca, bu konuda bir anlayış geliştirebilir.
Bu dünyaya ait olmama duygusu başka bir boyutu deneyimleme arayışına
götürebilir.

Fiziksel dünya ile uyumsuzluk, girişimlerden somut sonuçlar alamama,
maddi sorunlar, kısırlık, uzun vadeli planlar yapamama, düşünceleri
fiziksel dünyada harekete geçirememe gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Huzur duygusu toprak elementinin etkisinde olduğu için hayatında
huzur eksikliği çeken kişilerin toprak elementi dengesizdir diyebiliriz.

Toprak elementi güçlenince ise kişi düşüncelerini daha kolay hayata
geçirebilir, somut sonuçlar alma şansı artar, dayanıklılığı, sabrı ve
iradesi gelişir, uzun vadeli projeleri kolaylıkla yürütebilir,
elindekini iyi değerlendirebilir ve daha sağlam atılımlar yapabilir.
Toprak elementi düşük olan insanlarda bu elementin enerjisi yükselmeye
başlayınca sabrın artması ve daha maddi konularda başarının artması çok
hızlı görülen sonuçlardır.

Toprak elementi dalak, pankreas, kaslar ve lenflerle ilgilidir.
Toprak elementi enerjisi dengesiz olanlar bu organlarla ilgili sorunlar
yaşayabilirler.

Toprak elementi uyumlaması ile toprak elementinizi dengeli olarak
kullanabileceksiniz. Yani toprak elementinin konularında yaşamınızda bir
hareketlilik bekleyebilirsiniz. Ayrıca toprak elementinin enerjisini
evinize göndererek evinizin toprak elementini dengeleyebileceksiniz.
Eğer toprak elementi bir evde güçlüyse o evde, konfor, rahatlık,
güvenlik ve istikrar vardır. Bunun dışında istediğiniz bir olayın toprak
elementini yükseltmek için enerji çalışmaları yapabileceksiniz. Yani
toprak elementinin enerjisini sağlamlaştırmak, korumak istediğiniz
olaylara, konulara ve refah için maddi durumunuza gönderebileceksiniz.

Metal Elementi

Metal elementi açıklığı, ayrıştırmayı, dönüştürmeyi, düzeni,
detayları, arınmayı, analizleri ve sakinliği simgeler. Metal elementi
dengesiz olan bir insan detaylarla, kurallarla ve düzen kurmayla ilgili
sorunlar yaşayabilir. Metal elementi hayatımızda düzen gerektiren her
yerde yeterince olmalıdır.

Metal elementi bedende akciğerleri ve kalınbağırsağı etkiler. Metal
elementi enerjisi dengesiz olanlar bu organlarla ilgili sorunlar
yaşayabilirler.

Metal elementi üzüntü ve hüzün duyguları ile bağlantılı olduğu için
dengesizliği bu duyguları yükseltecektir. Bütün elektronik aletler metal
elementinin etkisindedir ve günümüzde çok kullanılmaları bir çok
insanın metal elementini dengesiz hale getirmiştir. Aşırı kontrol etmek
isteği ve depresif duyguların metal elementi dengesizliğinden
etkilenmesi bu elementin enerjisini dengelemenin ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir.

Metal elementi uyumlanması ile metal elementini dengeli olarak
kullanabileceksiniz. Metal elementini dengeli kullanmanız hayatınızda
istediğiniz alanlarda daha kolay düzen kurabilmenize, kurallarınızı
koyabilmenize, arınmanıza, hayatınızdan uzaklaştırmanız gerekenleri
uzaklaştırabilmenize ve daha rahat organize olmanıza yardım edecektir.
Ayrıca metal elementinin enerjisini evinize göndererek evinizin metal
elementini dengeleyebileceksiniz. Bir evde dengeli metal elementi o eve
düzen, arınma ve sükûnet getirecektir. Bunun dışında istediğiniz bir
olayın metal elementini yükseltmek için enerji çalışmaları
yapabileceksiniz. Yani metal elementinin enerjisini düzen kurmak, analiz
etmek, dönüştürmek, arındırmak istediğiniz olaylara, konulara
gönderebileceksiniz.

Su Elementi

Su elementi içsel enerjiyi, bilinçaltını ve duyguları sembolize eder.
Özellikleri ateşe zıttır. Suyun yansıma gücünden dolayı kadimler onu
bilgeliğin simgesi olarak görmüşlerdir

Su elementi duygularımızla, sevgiyle ve duygusal bedenimizle
alakalıdır. Aynı zamanda su, sezgilerinde sembolü olmuştur. Su elementi
bize merhamet ve hoşgörünün erdemlerini öğretir. Aynı zamanda su bize
akışta olmayı öğretir. Akışta olmak demek, hayatın gidişatına direnmeden
ruhumuzun özgürce serbest kalması demektir. Bizler bilinmezlikten
korktuğumuz için akışa uymak yerine akışı kendimize uydurmaya çalışırız.

Eğer su elementiniz zayıfsa kişi, kendi duygularının ve başkalarının
duygularının farkında değildir. Duygular dünyasını önemsiz can sıkıntısı
olarak algılamak ve hatta tamamen dışlamak kendine güvensizlik olarak
kendini hissettirir. Duygusal ihtiyaçları yok saymak daha fazla acı
deneyimlemeyi gerektirir. Şefkat ve empati duygusundan yoksunluk insan
ilişkilerinde sorun yaşamasına zemin hazırlar. Kendi duygularını yok
saymanın neticesinde, duygularını ifade edebilen kişilere karşı
bilinçsizce bağımlılık geliştirirler. Kendi yalnızlıklarını, korkularını
ve içsel ıstıraplarını ortaya çıkartacak kişilere karşı yoğun bir çekim
duygusu hissederler.

Su sevme ve sevilme ihtiyacını ifade eder. Su elementi eksik ise,
bireyin çevresine duygusal bağlılığı eksik olabilir. su elementini
sembolize eden özellikleri ve özellikle duygular bastırldığında; bazen
bu özellikler abartılı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Kendi duygularından kopuk olma, başkalarının duygularına kayıtsız
kalma, sevgi alma verme ile ilgili sorunlar, sezgilerin zayıf olması,
suyun arındırıcı etkisinin eksikliğinden dolayı bedensel sorunlar,
kendisine acı çektirme eğilimi olan insanları hayatına davet edecek bir
enerji, bilinçaltında yoğun problemler görülebilir.

Su elementi güçlenince ise kişi duygularını daha iyi fark edebilen,
başka insanlarla empati kurabilen, duygusal yaşamında denge sağlayabilen
bir duruma gelir. Sezgileri gelişir ve psişik yeteneklerde artış olur.
Hem bedensel hem bilinçaltı düzeyde arınmalar çok daha kolay yaşanır.
Hayatında daha fazla sevgiyi, merhameti ve hoşgörüyü deneyimleyebilir.
Su elementi eksik olan insanlarda duygusal enerjinin yükselmesi ve
sezgilerin gelişmesi hemen fark edilmektedir.

Su elementi bedende böbrekleri ve idrar kesesini etkiler. Su elementi
enerjisi dengesiz olanlar bu organlarla ilgili sorunlar yaşayabilirler.
Su elementi korkularla bağlantılıdır ve su elementinin dengesizliği
korkulara, panik duygularına yol açacaktır.

Su elementi uyumlaması ile su elementini dengeli olarak
kullanabileceksiniz. Su elementini dengeli kullanmanız duygusal olarak
daha mutlu, duygularınızla sağlıklı bir şekilde bağlantıda olan, hayal
gücünüzü daha etkin kullanan ve hayatta olumlu akışa izin veren birisi
olmanıza yardım edecektir.

Su elementinin enerjisini evinize göndererek evinizin su elementini
dengeleyebileceksiniz. Bir evde dengeli su elementi o eve duygusal
rahatlık, sevgi ve olumlu akış getirecektir. Bunun dışında istediğiniz
bir olayın su elementini yükseltmek için enerji çalışmaları
yapabileceksiniz. Yani su elementinin enerjisini sevgi, akış, bilgelik,
paylaşım veya anlayış kazanmak istediğiniz olaylara, konulara
gönderebileceksiniz.

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Enerji sistemlerimize uyumlanmak için lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak bizimle iletişime geçiniz. Size en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır. Enerji sistemlerimize uyumlanma deneyimini başlatmak için aşağıdaki bilgileri paylaşmanız yeterli:

  • Adınız ve Soyadınız
  • Bulunduğunuz Şehir
  • Enerji Sistemi Adı

Uyumlamalarımız genellikle haftanın her günü ve saati, sizinle birlikte belirlediğimiz uygun bir zaman diliminde gerçekleştirilebilir.
Bizimle iletişime geçmek için web sitemizdeki iletişim sayfasını ziyaret edebilir, uyumlan.com@gmail.com e-posta adresi üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Uzaktan Uyumlamalar

Tüm uyumlamalar, uzaktan enerji uyumlaması prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu, sizin için en rahat ve erişilebiliryöntemdir. Uyumlamalar genellikle 20 ila 45 dakika arasında sürmektedir.
Uyumlamadan önceki hazırlık aşamasına dair daha fazla bilgiyi “Uyumlama Öncesi Hazırlık” sayfamızda bulabilirsiniz.

Enerji Sistemlerine Uyumlanma Deneyimi

Her bir enerji sistemi uyumlamasını tamamladığınızda, sistem kurucuları tarafından hazırlanan bilgi notlarının Türkçe çevirisini PDF formatında ve gerektiğinde ek ses kayıtlarını size iletiyoruz. Uyumlamadan sonra, ilgili enerji sistemine ait katılım belgesini öğrenciye WhatsApp veya e-posta yoluyla iletiyoruz.

Öğrenci ve öğretmen ilişkisinin değerini önemsiyor ve öğrencilerimizin bize herhangi bir uygulama veya enerji sistemleriyle ilgili danışma taleplerini bekliyoruz. Sizlere her adımda rehberlik etmekten mutluluk duyacağımızı unutmayın.

Enerji sistemlerinin tanıtım sayfalarındaki bilgiler, sistem kurucularının hazırladığı notlardan alınmıştır. Uyumlan.com üzerinden enerji sistemlerine uyum sağlayan herkes, altta paylaştığımız “Kullanıcı Bilgilendirmesi”ni kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı Bilgilendirmesi

Uyumlan.com platformunda yer alan kurslar, uyumlamalar, paylaşımlar, çalışmalar veya blog yazıları, profesyonel tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerini alamaz.
Uyumlan.com, hastalık teşhisi koymaz, ilaç tavsiye etmez veya doktorunuzun
tedavisine müdahale etmez. Eğer şu anda doktorunuzun reçetelediği ilaçları
kullanıyorsanız, doktor tavsiyesi olmadan ilaçlarınızı değiştirmemelisiniz.
Tıbbi durumunuzla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen öncelikle doktorunuzla
iletişime geçin.

Uyumlan.com, bu sitede sunulan bilgilerin, eğitimlerin, uyumlamaların doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Sağlıkla ilgili bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi veya sağlık bakımı tavsiyesinin yerini tutmaz. Danışmanlık hizmetleri bu koşullarda sunulur. Enerji şifası ve uygulamaları kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
Unutmayın ki her birey benzersizdir ve bu süreç kişiseldir.

Enerji sistemlerine uyumlanma yolculuğunuzda sizinle birlikte olmak ve içsel
dönüşümünüzü desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

Sevgiyle Kalın.

Yorum yapın