5D Nedir? Beşinci Boyuta Yükselme Egzersizi

5D Nedir, 5. Boyuta yükselme egzersizi nasıl yapılır? 

Sizde bu egzersizi uygulayarak besinci boyutta var olmaya başlayabilirsiniz.
Egzersize geçmeden önce boyutlara kısaca bakarak onları tanıyalım.

Evrime boyutlar açısından baktığımızda, formla başlamalıyız. Form 2.
boyutta varlık kazanır. 2D sadece formdur ve bilinci yoktur. Nesneler
2D’ye aittir. Onlar bizim fiziksel gerçeklik deneyimimiz için zemin
hazırlayan aksesuarlardır.

3. boyutta, bilinç ortaya çıkar ve kendini gerçekleştirme olarak da
bilinen uyanışa doğru yörüngesine başlar. 3D’de, insan bilinci öncelikle
fiziksel tezahürüyle özdeşleşir ve ruhsal özüyle çok az bağlantısı
vardır veya hiç bağlantısı yoktur. 3. boyutun ötesine bilincin daha
yüksek boyutlarına geçme süreci, en tipik olarak manevi aşkınlık olarak
ilişkilendirdiğimiz şeydir. Burası fiziksel olandan kalktığımız ve maddi
olmayanın bilincini kazandığımız yerdir.

Beşinci boyut (5D), Kaynağa geri dönen yüksek ruhsal boyutların
ilkidir. Bu bir bilinç düzlemidir. Bu algılanan bir gerçeklik. Bu bir
frekans aralığıdır. Bu bir olma halidir. 5. boyut, insanlığın çoğunun
şimdiye kadar gerçekliği deneyimlediği 3. boyuttan daha yüksek bir
frekansta yankılanır. 3. boyutta, realitemiz, kendimizi birleşik bilinç
alanından ayrı olarak deneyimlememiz için çarpıtılmıştır. 3. boyutta
korku, ayrılık ve kıtlık yanılsaması gerçeklik olarak görünür. Sonuç
olarak, yaşam koşullarımız karşısında öfke, üzüntü ve diğer düşük
frekanslı duygular gibi tepkisel dürtüler yaygındır.

Bilinçli ve gelişen bir varlık olan Dünya Gezegeni, 5. boyutun
frekanslarına kendi geçişine çoktan girmiştir. Onun yükselişiyle
birlikte, içinde yaşayan tüm insanlar için 5. boyut da mevcuttur. Bu, 3D
değerleriyle çalışan sosyo-politik sistemlerin neden hakimiyetlerini ve
halk desteğini kaybettiğini açıklıyor. Bir zamanlar kitleler için tam
bir anlam ifade eden işlevsizlikleri, şimdi bozuk, adaletsiz ve insan
nüfusunun refahına hizmet edemiyor gibi görünüyor.

Artan sayıda insanımız 5. boyuta erişebilirken, çoğumuz hala 3. boyut
ile 5. boyut arasında bir yerlerde yaşıyoruz. Bazen, mutlulukla dolup
taşabildiğimizi, kendimize ve başkalarına karşı şefkatli, cömert ve
bağışlayıcı davranabildiğimizi görürüz. Diğer zamanlarda korku, üzüntü,
öfke ve suçlama içinde sıkışıp kalırız. 3D’den 5D’ye geçiş çoğu insan
için tek adımlı bir süreç değildir. Bir bakış/tadını alıp sonra
kaybedebileceğimiz, tekrar bir bakış/tat alıp tekrar kaybedebileceğimiz
bir varlık halidir. 5B’nin frekanslarına ve ilgili duygulara,
düşüncelere ve eylemlere erişimi kaybettiğimizde, büyük olasılıkla 3B
bilincine geri döndük.

Şimdi dördüncü boyuta bakalım. 4D biraz asansör gibi çalışır. Bizi
yukarı götürebilir ve aynı zamanda aşağı da çekebilir. Bu, düşünce ve
duyguların boyutudur ve bize beşinci boyuta erişmemizi sağlar veya bizi
üçüncü boyuta düşürür.

Dördüncü boyuta açılan kapı, tipik olarak net bir düşünce ve buna bağlı güçlü bir duygudur.

Zihin tipik olarak bir duygu üreten net bir düşünce hayal ettiğinde,
kalbin kapısından dördüncü boyutun frekansına gireriz. Düşünce olumsuzsa
ve korku ya da öfke gibi düşük frekanslı bir duygu üretiyorsa, 3D’ye
düşeriz. Düşünce olumluysa ve sevinç veya şükran gibi yüksek frekanslı
bir duygu üretiyorsa, 5D’ye yükseliriz.

Oldukça basit, değil mi?

Elbette. Denklemi entelektüel olarak kavramak kolaydır, ancak 5D’ye
adım atmak pratikte çok daha zordur. Ancak süreci anlamadaki basitlik,
başka hiçbir şey değilse de, bizi yükseliş olasılığının kapısına
getiriyor. Bu yüzden ruhsal yükselişi boyutların bağlamına yerleştirmeyi
seviyorum. Bu şekilde baktığımızda, bu olasılığın farkında olan birinin
5D’de titreşmeyi seçebildiği zaman 3D’de titreşmek isteyeceğine inanmak
zorlaşıyor! Neden biri sevinç, nezaket ve barış yerine korkuyu,
üzüntüyü veya öfkeyi seçsin? Bu bağlamda, seçimin oldukça basit ve bariz
hale geldiğini düşünüyorum. Ve dikkat edin, burada seçimden çok
bahsettim.

Seçim, dördüncü boyutun birincil armağanıdır.

4D’de seçime erişimimiz var. Bir düşünceyi hayal ettiğimiz ve onunla
ilişkili duyguları deneyimlediğimiz anda, o düşünceyi seçtiğimizin
farkına varırsak ve onun yerine başka herhangi bir olumlu ve
güçlendirici düşünceyi seçebilirsek, daha yüksek boyuta geçmeyi bilinçli
olarak seçmiş oluruz.

Bu yeni keşfedilen farkındalıkla asansöre binme alıştırması
yapabiliriz. Bir şey sizi tetiklediğinde dikkat edin… Bu fırsat için
uzun süre beklemeniz gerekmeyecek çünkü büyük olasılıkla bugün bir
sonraki karşılaşmalarınızdan birinde tetikleneceksiniz. Biri sizi
üzerse, duygusal tetikleyiciye dikkat edin ve karşılaşma/durum/kişi
hakkındaki yorumunuzu olumlu ve güçlendirici bir şeye değiştirip
değiştiremeyeceğinize bakın. Biraz odaklanmanız gerekecek. Hatta ilk
başta taklit etmeniz bile gerekebilir. Endişelenme, sadece taklit et.
Senin gerçekliğin zaten bir illüzyondur, bu yüzden illüzyonu kötü
hissetmektense iyi hissettiren bir illüzyona dönüştürebilirsin.
Dikkatinizi olumsuz bir düşünceden uzaklaştırır ve onu yeni
karşılaştığınız durum veya kişinin güçlendirici bir yorumuna odaklar
ayırmaz, farklı bir duygusal tepki yaşayacaksınız. Bu bilinçli duygusal
tepki, tetikleyiciniz tarafından başlatılan aşağı doğru giden asansörü
döndürecek ve onu daha yüksek duygusal frekanslara yol açan yukarı doğru
giden bir asansöre çevirecektir. Yüksek duygusal frekanslarınızı ne
kadar çok ateşle beslerseniz, onların içinde o kadar topraklanırsınız.
Bu kelimenin tam anlamıyla sadece devam eden bir UYGULAMA meselesidir.

1. Tetiğe dikkat edin.

2. Duraklayın.

3. Otomatik bir negatif tepki vermek yerine yüksek frekanslı bir tepki seçin.

4. Yükselen duygusal frekansları deneyimleyin.

Hayatı 5D merceğinden yaşamak ilginizi çekiyorsa, bugün uygulamaya
başlayın. Hayattaki diğer tüm beceriler gibi, bu da irade ve uygulama
kararlılığı gerektirir. Zamanla, tepki yerine seçim anını yakalama
yeteneğinizin daha kolay ve daha hızlı hale geldiğini fark edeceksiniz.
Seçim anında, düşük frekanslı bir tepki yerine bilinçli ve yüksek
frekanslı bir tepkiyi seçerseniz, tek başına frekansınızı yükseltecek ve
yükseliş yolculuğunuza başlayacaksınız. Bu olasılık artık hepimiz için
mevcuttur.

Hayatta olmak için ne inanılmaz bir zaman. Şu anda bu insan bedenlerinde ve bu gezegende ne inanılmaz bir fırsata sahibiz.

Beşinci boyutta görüşmek üzere.

 

Yorum yapın